Απόσπασμα 13ης τακτικής Δημόσιας Συνεδρίασης 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων».