Δημοτική Πινακοθήκη

Σκοπός

Ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας και της αισθητικής αγωγής μέσω όλων των σύγχρονων μορφών εικαστικής έκφρασης

Λειτουργία

  • Ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας και της αισθητικής αγωγής, μέσω των εκθέσεων, των παράλληλων εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται και πραγματοποιούνται από το θεσμό με την οργάνωση θεματικών και αναδρομικών εκθέσεων Ζωγραφικής, Χαρακτικής, Γλυπτικής, Φωτογραφίας και όλων των σύγχρονων μορφών εικαστικής έκφρασης

  • Προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία και λειτουργία μουσείων, πινακοθηκών