Δώρα απο το εικαστικό εργαστήρι του Πολιτιστικού Οργανισμού στον Κοινωνικό Οργανισμο του ΚΟΔΗΠ