Εικαστικό Εργαστήρι

Το Εικαστικό Εργαστήριο του Δήμου Πατρέων ιδρύθηκε  το  2000 και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των προσπαθειών του Πολιτιστικού Οργανισμού. Στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο του παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου και αποτελεί έναν χώρο ουσιαστικής συνάντησης με τις διάφορες πτυχές και όψεις των εικαστικών τεχνών. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν τμήματα σε διαφορετικούς τομείς και επίπεδα, που απευθύνονται τόσο σε παιδιά όσο και ενήλικες.

Η λειτουργία του βασίζεται στην υποστήριξη του δήμου, που διασφαλίζει την υλικοτεχνική υποδομή και καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες και τη διοικητική υποστήριξη. Μέρος της δαπάνης καλύπτεται και από την ύπαρξη των διδάκτρων από την πλευρά των μαθητών.

Επιπρόσθετα, ο χώρος έχει μια πολυεπίπεδη λειτουργία, καθώς φιλοξενεί και διοργανώνει καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και προσφέρει ανοιχτούς κύκλους διαλέξεων και εξειδικευμένα σεμινάρια.