Δίδακτρα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
(4 μαθήματα)
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
Α΄ ΒΑΘΜΙΔΑ
(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ)
 23,00 € 1½ ΩΡΕΣ ΠΡΟΝΗΠΙΟ-ΝΗΠΙΟ-Α΄,Β΄,Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Β΄ ΒΑΘΜΙΔΑ
(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΚΕΡΑΜΙΚΗ)
 26,00 €

 

2 ΩΡΕΣ Δ΄,Ε΄, ΣΤ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Γ΄  ΒΑΘΜΙΔΑ
(ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
30,00 €

 

3 ΩΡΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 

 

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 28,00 €

 

4 ΩΡΕΣ

 

ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 27,00 € 3 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  37,00 € 4 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 28,00 € 3 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ   28,00 € 4 ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

 

5,00€ (μαθητές εργαστηρίου)

10,00 € (μαθητές

εκτός εργαστηρίου)

4 ΩΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΩΣ ΜΑΘΗΤΕΣΛΥΚΕΙΟΥ – ΕΝΗΛΙΚΕΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΗ: 20 ευρώ σε όλα τα παιδικά τμήματα και τα υλικά τα καλύπτει το Εικαστικό Εργαστήρι. Τα τμήματα των ενηλίκων δεν έχουν εγγραφή αλλά τα υλικά επιβαρύνουν τους ίδιους.

 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι      30%
Άνεργοι      50%
Άτομα με αναπηρία      50%
Φοιτητές ΤΕΙ – ΑΕΙ      20%
Μονογονεϊκές οικογένειες ή οικογένειες με απώλεια ενός συζύγου      20%
Tο 2ο παιδί ή το 2ο μέλος της ίδιας οικογένειας(εφόσον δεν έχει κάποια από άλλη έκπτωση)      20%
Στην παρακολούθηση 2ης ειδικότητας  του ίδιου ατόμου   (εφόσον δεν έχει κάποια από άλλη έκπτωση)      20%
Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης (Εκπαιδευτικοί –Μαθητές)   60%
Ανήλικα τέκνα άπορων και άνεργων οικογενειών που το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 7.500.00 ευρώ δωρεάν

 

Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά αλλά ο δικαιούχος παίρνει την μεγαλύτερη σε ποσοστά έκπτωση.