Διδακτικό προσωπικό

Ζωγραφική

 • Ganaelle Bressoud
 • Αγάθου Χρυσούλα
 • Καρατζά Άννα
 • Κουλουμπή Μαρία Κλεοπάτρα
 • Μπακατσέλος Αλέξανδρος
 • Παντελής Διονύσιος
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης
 • Στάμου Βασιλική
 • Φερεντίνος Παναγιώτης

Κεραμική

 • Κανελλοπούλου Μαρία
 • Κοντόγεωργα Παναγιώτα
 • Μεθενίτης Σπύρος
 • Μόρφη Θεοδώρα

Αγιογραφία

 • Λαμπρινάκος Πέτρος

Ιστορία της Τέχνης

 • Γιαννούλη Πολυξένη

Συντονιστής: Βάος Αντώνιος