Δράσεις

Ετήσια Έκθεση:
Με την ολοκλήρωση του ετήσιου κύκλου των μαθημάτων, οι εργασίες των μαθητών παρουσιάζονται με τη μορφή μιας καταληκτικής έκθεσης. Η παρουσίαση αυτή δεν έχει την έννοια της επίδειξης ενός τελικού προϊόντος, δεν έχει ανταγωνιστικό χαρακτήρα και δεν συσχετίζεται  με βραβεύσεις και διακρίσεις, αλλά αποκαλύπτει συνολικά τη δημιουργική διαδικασία. Συνδέεται με έναν ευρύτερο απολογισμό για όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου και την ποικιλία της έρευνας και των αποτελεσμάτων. Αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν οι διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν οι μαθητές, τα ερωτήματα που έθεσαν, τα εμπόδια που εντόπισαν και ξεπέρασαν και τις εμπειρίες που αποκόμισαν. Έτσι, προσφέρεται η ευκαιρία για μια ορατή ανάμνηση της όλης πορείας με πολύτιμη διδακτική σημασία, καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς μιας συλλογικής προσπάθειας, αλλά και έναυσμα για περαιτέρω επεξεργασίες