Λάβαρα & Μπαϊράκια-Υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις – Μέρος 2

Πολ/κός Οργ/μός-Λάβαρα & Μπαϊράκια – Υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις-200 από την επανάσταση του ’21 – Μέρος 2