Λάβαρα & Μπαϊράκια-Υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις

Πολ/κός Οργανισμός- Λάβαρα & Μπαϊράκια-Υπαίθριες εικαστικές εκθέσεις-200 από την επανάσταση του ’21