Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης»

Λειτουργία 

  • Δημιουργία σχολής Μαντολίνου

  • Συναυλίες στην Πάτρα και στην Περιφέρεια

  • Επαφές και συνεργασίες τόσο με ορχήστρες του Εσωτερικού όσο και του Εξωτερικού

  • Επιμέλεια και έκδοση μελετών με θέμα το Μαντολίνο

  • Προώθηση και ενημέρωση για το νυκτά έγχορδα και τις Ορχήστρες Νυκτών Εγχόρδων

  • Δισκογραφία