Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και Γεροντολογίας: Ευχαριστήρια Επιστολή για το Χορευτικό Τμήμα

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Εταιρείας Γηριατρικής και
Γεροντολογίας, σας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του, για την παρουσία
του χορευτικού σας τμήματος στην εκδήλωση της εταιρείας μας, την
28.11.2022, για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή.
Η εκτέλεση των χορών από τις περιοχές της Μικρά Ασίας εκ μέρους του
χορευτικού ήταν άψογη και ενθουσίασε τόσον τους παρευρισκόμενους
όσον και εμάς.
Σας ευχαριστούμε πολύ και ευελπιστούμε και σε άλλες συνεργασίες.