Πνευματικό Καλλιτεχνικό Κέντρο Πατρών & Παραγωγής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Σκοπός

Η αξιοποίηση του δυναμικού των νέων ιδίως ανθρώπων με τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου τους σε πνευματικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και η μόρφωση και η προώθηση τους σε ανώτερα επίπεδα των δραστηριοτήτων αυτών, με σκοπό την ωφέλεια αυτών των ιδίων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται με επί μέρους τμήματα :

  • Θεάτρου

  • Xoρού

  • Πνευματικών εκδηλώσεων, ομιλιών, διαλέξεων κ.λπ.

  • Mουσικής

  • Zωγραφικής

  • Oργάνωσης εορταστικών και επετειακών εκδηλώσεων μέσω του τμήματος

Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας

α) Παραγωγή εκδηλώσεων στους τομείς ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ − ΤΖΑΖ − ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ, ΘΕΑΤΡΟ − ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ − ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
β) Την ενδυνάμωση της αναγνωρισιμότητας της εικόνας της πόλης καθώς και της πολιτιστικής της δραστηριότητας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
γ) Την διαρκή βελτίωση των πολιτιστικών φορέων και των καλλιτεχνικών κοινοτήτων μέσω της οργανωμένης και συντονισμένης συνεργασίας
δ) Την προώθηση της δημιουργικής συνεργασίας και την εδραίωση της επικοινωνίας με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ε) Την αξιοποίηση και προβολή στοιχείων της ιστορικής διαδρομής, παράδοσης και αναγνωρισιμότητας της πόλης και της Αχαΐας, ως πύλη της Ελλάδος στην Δύση.

Διοργάνωση Διεθνούς Φεστιβάλ Θεάτρου Σκιών

Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προώθηση, παρουσίαση, διατήρηση αλλά και εξέλιξη της τέχνης του Θεάτρου σκιών μέσα από την συνεχώς αυξανόμενη ενασχόληση νέων καλλιτεχνών αλλά και φορέων με την λαϊκή αυτή τέχνη,
α) Διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών και κινηματογραφικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή συμμετοχή σε αυτά
β) Ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού
γ) Διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς μουσικής, χορού, θεάτρου καθώς και εικαστικών τεχνών
δ) Προβολή και ανάπτυξη αυτών των τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων

Την  Προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο

Την Ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα της ευρύτερης περιοχής, την Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο, την  Παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης προς τους πολιτιστικούς φορείς του Δήμου με την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων τους, την Οργάνωση τοπικών φεστιβάλ, όπως ενδεικτικά Μαθητικού, Νεανικού, Θεάτρου, Μουσικής και Χορού.