Προσωρινοί πίνακες προς πρόσληψη καθηγητών ΙΔΟΧ στο Εικαστικό Εργαστήριο του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων 2023 – 2024