Πρόσκληση συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                     Πάτρα   23/10/2023

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ                         Αρ. πρωτ/Γ/Π:121

  Αυτοτελές Γραφείο Δ.Σ.

Υπεύθυνος: Nικολακόπουλος Ανδρέας

Τηλ:2610-390932/6948726988

Email:[email protected]

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλος Δ.Σ.

 

          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Αριθμός  23

του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

 

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει εκτάκτως (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη), την 27η Οκτωβρίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30μ.μ.  με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

1) Πρόγραμμα εκδηλώσεων και λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων 2023-2024 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)  

 

2) Ορισμός αμοιβής καθηγητών -μουσικών που συμμετέχουν στις κατατακτήριες   εξετάσεις του Δημ. Ωδείου(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου)

 

3) «Καθορισμός διδάκτρων Δημοτικού Ωδείου για το σχολικό έτος 2023-2024» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου)

 

4) «Καθορισμός διδάκτρων Εικαστικού Εργαστηρίου για το σχολικό έτος 2023-2024»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου)

 

5) Αίτηση μείωσης διδάκτρων σε μαθητή του Δημ. Ωδείου(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου)

 

6) Παραγραφή οφειλών  παρελθόντων ετών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας ταμίας Πολιτιστικού Οργανισμού)

                                                   

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου