Πρόσληψη 32 ατόμων στο Δημοτικό Ωδείο και το Εικαστικό Εργαστήριο

Για  την  πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης και Νεολαίας

α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και
β) εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, αγιογράφων, & Ιστορίας της Τέχνης  για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος  2022-2023

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

Ανακοίνωση πρόσληψης ΙΔΟΧ καθηγητών Ωδείου & Εικαστικού 2022-2023