Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 1 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων,
συνεδριάζει (δια ζώσης), την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ.,
στο κτίριο Λαδόπουλου με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :
1) Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων Α) Λαϊκό γλέντι και κοπή πίτας χορευτικού τμήματος
Β) εκδηλώσεις Τσικνοπέμπτης & Καθαρής Δευτέρας (Καρναβάλι 2023) Γ) Λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας
προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)
2) Εξειδίκευση πίστωσης προγράμματος Α) Λαϊκό γλέντι και κοπή πίτας χορευτικού
τμήματος Β) εκδηλώσεις Τσικνοπέμπτης & Καθαρής Δευτέρας (Καρναβάλι 2023) Γ) Λοιπές
πολιτιστικές δραστηριότητες (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας
προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)
3) Σύσταση Επιτροπών Ν.4412/2016 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός
παράγοντας υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου Συντονισμού )
4 Σύσταση Παγίας Προκαταβολής-ορισμός υπόλογου & αναπληρωτή διαχειριστή (Εισηγητής:
Πρόεδρος Δ.Σ.)
5) Παράταση έκθεσης «Φώτης Κόντογλου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός
παράγοντας υπεύθυνη Πινακοθήκης)
6) Ορισμός επιτροπής καθηγητών-μουσικών που συμμετέχουν στις απολυτήριες
(πτυχιακές) εξετάσεις του Δημοτικού Ωδείου(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος
υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημοτικού Ωδείου)
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου