Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 10 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων,
συνεδριάζει (δια περιφοράς), την 19 η Μαίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00
π.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

1) Ανάθεση καλλιτεχνικής αμοιβής του προγράμματος ΔΦΠ 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος
Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου