Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 11 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια περιφοράς), σύμφωνα με την υπ’αριθμ.426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 17η Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 08.00 π.μ., με  θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

  • Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών των εκδηλώσεων του Διεθνούς Συμποσίου Γλυπτικής στο πλαίσιο του ΔΦΠ 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη ΠΚΚ)

 

 

                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

                                                                         Κατερίνα Γεροπαναγιώτη                                                 Θεοδωρακοπούλου