Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Αριθμός 12 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 9η Ιουνίου  2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 π.μ.,  στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                           

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 1) Έγκριση προγράμματος της ενότητας ‘Φεστιβάλ στις γειτονιές’ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

2) Αναθέσεις σε Νομικό Σύμβουλο για γνωμοδοτήσεις και νομική θεμελίωση-επεξεργασία διαφόρων τρεχόντων ζητημάτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνος δικαστικών θεμάτων)

 

3) Έγκριση Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, Τμήματος Ιστορίας και  Αρχαιολογίας (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού)

 

4) Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών του προγράμματος Ευρωπαϊκής Γιορτής Μουσικής  & λοιπών εκδηλώσεων του ΔΦΠ 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

                                                                    

                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου