Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 14 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει
(δια ζώσης), την 28η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.30 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

1) Τροποποίηση απόφασης Νο 35 λοιπού προγράμματος Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2022 και
λοιπών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός
παράγοντας προϊσταμένη ΠΚΚ)
2) Τροποποίηση απόφασης Νο 41 λοιπού προγράμματος Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2022 και
λοιπών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός
παράγοντας προϊσταμένη ΠΚΚ)
3) Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών λοιπού προγράμματος Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας
2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη ΠΚΚ)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου