Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 15 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Πάτρα   6/7/2022

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ                         Αρ. πρωτ/Γ/Π:91

  Αυτοτελές Γραφείο Δ.Σ.

Υπεύθυνος: Nικολακόπουλος Ανδρέας

Τηλ:2610-390932/6948726988

Email:[email protected]

ΠΡΟΣ: Μέλος Δ.Σ.

 

          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Αριθμός  15

του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

                                        

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει εκτάκτως (δια περιφοράς), την 7η Ιουλίου  2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., με  θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 

      

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

 

  • Άδεια σε επαγγελματία στο Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο για το Jazz Festival (σχετικό έγγραφο ΣΚΕΑΝΑ) (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.-αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας- προϊσταμένη ΠΚΚ )

 

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                            

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου