Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 16 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                     Πάτρα   18/7/2022

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ                         Αρ. πρωτ/Γ/Π:98

  Αυτοτελές Γραφείο Δ.Σ.

Υπεύθυνος: Nικολακόπουλος Ανδρέας

Τηλ:2610-390932/6948726988

Email:[email protected]

ΠΡΟΣ: Μέλος Δ.Σ.

 

          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Αριθμός  16

του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

                                        

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 22η Ιουλίου  2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16.30 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

     

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

  • «Λήψη απόφασης έγκρισης της διαδικασίας μοριοδότησης για την  πρόσληψη τριάντα δύο (32) ατόμων στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου Εκπαίδευσης και Νεολαίας α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και β) εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών,  αγιογράφων & Ιστορίας της Τέχνης  για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ωρομισθίων) με αντίτιμο για το διδακτικό έτος  2022-2023 »  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη Δημ. Ωδείου)

 

  • Ορισμός Επιτροπών αξιολόγησης σύμφωνα με  του άρθρου 4 παρ. 1 του Π.Δ. 524/1980  βάσει του οποίου θα γίνουν οι προσλήψεις των ΙΔΟΧ  στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου, Εκπαίδευσης  & Νεολαίας για το Δημοτικό Ωδείο και το  Εικαστικό Εργαστήριο   για το έτος 2022-2023»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη Δημ. Ωδείου)

 

  • Γ’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης)

 

  • Έγκριση ελέγχου των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης)

 

 

                                                                                                                                                                        

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου