Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 2 της Διαχειριστικής Επιτροπής Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

Η  Διαχειριστική Επιτροπή Κληροδοτήματος   «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ (Κ.Α.Δ.  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων) συνεδριάζει δια ζώσης, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης- Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα   15:30, με  θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

Παράταση περιόδου χάριτος και συνολικής διάρκειας Μίσθωσης του Κληροδοτήματος

«ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

 

 

 

Η Πρόεδρος

                                                                                                Διαχειριστικής Επιτροπής

                                                                                          Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

 

 

 

                                                                               Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου