Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 23 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 15η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 16.45 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                                       

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

1) Αποδοχή δωρεάς δύο έργων του εικαστικού  Κορνήλιου Γραμμένου στη μόνιμη συλλογή της  Δημοτικής Πινακοθήκης του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  υπεύθυνη Δημοτικής Πινακοθήκης)

 

2) Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων έγκρισης η μη καθορισμού εξόδων παράστασης προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ.  καθώς και αποζημίωση η μη μελών Δ.Σ. » (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  υπεύθυνος αυτοτελούς γραφείου Δ.Σ.)

 

3) Έγκριση προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  προϊστάμενη  ΠΚΚ)

 

4) Εξειδίκευση πίστωσης προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  προϊστάμενη  ΠΚΚ)

 

5) «Ανάθεση καλλιτεχνικής αμοιβής της συναυλίας – αφιέρωμα στο αντάρτικο τραγούδι με τη σοπράνο Μαριάννα Μεσσαλά»(ακύρωση της σχετικής απόφασης στην 22η Συνεδρίαση 2022 του Δ.Σ.)  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  προϊστάμενη  ΠΚΚ)

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου