Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Αριθμός 25 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                     Πάτρα   17/11/2023

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ                         Αρ. πρωτ/Γ/Π:134

  Αυτοτελές Γραφείο Δ.Σ.

Υπεύθυνος: Nικολακόπουλος Ανδρέας

Τηλ:2610-390932/6948726988

Email:[email protected]

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλος Δ.Σ.

 

 

          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    Αριθμός  25

του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

 

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει εκτάκτως (δια περιφοράς), την 20η Νοεμβρίου  2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30μ.μ.  με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

Το κατεπείγον προκύπτει από την ασφυκτική πίεση των ημερομηνιών για την πραγματοποίηση των εναπομεινάντων εορταστικών εκδηλώσεων 2023.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

1) Απόφαση Δ.Σ. για άσκηση η μη ένδικων μέσων κατά της υπ’αριθμ. ΔΔΠ 474/2023     διαταγής πληρωμής του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός υπεύθυνος δικαστικών θεμάτων)

 

 

2) Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 10-6471.0014 (Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ )

 

3) Έγκριση όρων συνέχισης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται το Ωδείο. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. )

 

 

 

                                                   

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                            

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου