Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 28 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                                      

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

1) Τροποποίηση (χρονική παράταση) συμφωνητικού Παροχής Υπηρεσίας με Εμπειροτέχνες Μουσικούς για την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις του Τμήματος Δημοτικής Μουσικής του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» με έκδοση τίτλου κτήσης & ΤΠΥ Προϋπολογισμού έτους 2022 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημοτικής Μουσικής)

 

2) Τροποποίηση (χρονική παράταση) συμφωνητικού του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων με Οικονομικό φορέα Παστερίωσης Γάλακτος (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  αναπληρώτρια προϊσταμένη οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού)

 

3) Διαγραφές οφειλών σπουδαστών Δημ. Ωδείου παλαιότερων ετών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημοτικής Μουσικής)

 

4) Απόδοση παγίας προκαταβολής έτους 2022  και απαλλαγή υπόλογων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνος-υπόλογος παγίας προκαταβολής)

 

5) Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                            

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου