Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 29 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια περιφοράς), την 21η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                                   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

1) Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

 2)Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών προγράμματος εορταστικών εκδηλώσεων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου