Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 3 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 23η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                              

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

  1)  Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2023 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

2) «Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2022» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

3) Σύσταση Παγίας Προκαταβολής-ορισμός υπόλογου & αναπληρωτή διαχειριστή του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

4) Έγκριση  πρακτικής άσκησης φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

5) Αποδοχή δωρεάς βιβλίων για την Δημοτική Βιβλιοθήκη (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημοτικής Βιβλιοθήκης)

6) Έγκριση προγράμματος εκθέσεων Δημοτικής Πινακοθήκης για το έτος 2023(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνη Δημοτικής Πινακοθήκης)

7) Έγκριση προγράμματος εκδήλωσης παγκόσμιας ημέρας ποίησης(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

                                                                                                                                                      

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου