Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Αριθμός 5 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 4η Απριλίου  2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ.,  στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                               

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

  1)  «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού στο Τμήμα Δημοτικού Ωδείου α) μουσικών για την παροχή διδακτικού έργου και β) Εικαστικών ζωγράφων, κεραμιστών, αγιογράφων, & Ιστορίας της Τέχνης για την παροχή διδακτικού έργου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για το διδακτικό έτος 2022-2023» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

 

2 ) Απόφαση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων περί έγκρισης η μη καθορισμού εξόδων παράστασης προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. καθώς και αποζημίωσης η μη μελών Δ.Σ (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνος Αυτοτελούς Γραφείου  Δ.Σ.)

 

3) Σύσταση Παγίας Προκαταβολής-ορισμός υπόλογου & αναπληρωτή διαχειριστή του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρώπινου Δυναμικού)

 

4) Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου για την καλλιτεχνική λειτουργία, εκτέλεση προβών και διδασκαλία μουσικού ρεπερτορίου της <Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων ‘’Θανάσης Τσιπινάκης‘’» > (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος Δημοτικής Μουσικής)

 

5) Ανάθεση παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου για την προετοιμασία μουσικού υλικού για τα μαντολίνα και τις μαντόλες της <Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων ‘’Θανάσης Τσιπινάκης‘’»> (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρωτής προϊστάμενος τμήματος Δημοτικής Μουσικής)

 

 

 

 

 

6) Συμμετοχή σε Εικαστική – Εκπαιδευτική Δράση, σε συνεργασία με το Πειραματικό Σχολείο Πατρών «Βλέμματα Μνήμης» του George de Canino στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Μνήμης του Ολοκαυτώματος και της Αντίστασης (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνη Δημ. Πινακοθήκης)

 

7) Συμπόσιο ζωγραφικής σε συνεργασία  με το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος ΕΕΤΕ αφιερωμένο στη μνήμη της συγγραφέως Άλκη Ζέη με θέμα: «Ένας μεγάλος περίπατος μνήμης & ονείρου στην Πάτρα 2023»-όροι διακήρυξης(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας υπεύθυνη Δημ. Πινακοθήκης)

 

8) Έγκριση προγράμματος εκδηλώσεων α) Εργατική Πρωτομαγιά 2023& λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις β) Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας 2023(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

9) Παύση λειτουργίας παραρτήματος Εικαστικού Τμήματος στα Βραχναίκα (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου)

 

10) Παραγραφή εκ παραδρομής χρεωθέντων οφειλών μαθητών Δημ. Ωδείου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος Δημ. Ωδείου. Ο φάκελος με τα επισυναπτόμενα έγγραφα είναι στη διάθεση των μελών του Δ.Σ.)

 

 

                                                                                 

                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου