Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η – Αριθμός 6 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια περιφοράς), την 5η Απριλίου  2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12.00 π.μ.,  στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                                

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

1) Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 10-6471.0000 (ΔΦΠ 2023)(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

2) Εξειδίκευση πίστωσης στον ΚΑ 10-6471.0014 (Έξοδα λοιπών πολιτιστικών δραστηριοτήτων )(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

 

 

                                                                                 

                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου