Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 8 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), την 25η Απριλίου  2023, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00 μ.μ.,  στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

                                

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

1) Ανάθεση καλλιτεχνικών αμοιβών του προγράμματος εργατικής πρωτομαγιάς 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

2) Έγκριση προγράμματος Δημοτικού Κινηματογράφου 2023(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη τμήματος ΠΚΚ)

 

3) Β΄ Τροποποίηση προϋπολογισμού   οικονομικού έτους 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού)

 

4) Έλεγχος των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2023 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναπληρώτρια προϊσταμένη τμήματος οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού)

 

 5) Ορισμός Τραπέζης για κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας-υπόλογος παγίας προκαταβολής έτους 2023)

 

                                                                           

                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                            

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου