Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Αριθμός 9 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (μέσω τηλεδιάσκεψης), σύμφωνα με την υπ’αριθμ.426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. την 3η Μαίου  2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., με  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

  • Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής – έγκριση καλλιτεχνικού προγράμματος (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη ΠΚΚ)

 

  • Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες των εκδηλώσεων του Τμήματος Δημοτικής Μουσικής του ΝΠΔΔ «Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων». (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας προϊσταμένη Δημοτικής Μουσικής)

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

                                                                         Κατερίνα Γεροπαναγιώτη                                                 Θεοδωρακοπούλου