Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η: Ειδική Συνεδρίαση Αριθμός 27 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                     Πάτρα   1/12/2023

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ                         Αρ. πρωτ/Γ/Π:140

  Αυτοτελές Γραφείο Δ.Σ.

Υπεύθυνος: Nικολακόπουλος Ανδρέας

Τηλ:2610-390932/6948726988

Email:[email protected]

 

 

ΠΡΟΣ: Μέλος Δ.Σ.

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει  (δια ζώσης), την 6η Δεκεμβρίου  2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00μ.μ.  με  αποκλειστικό θέμα  ημερήσιας διάταξης:

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 1) Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού 2022 του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγων αναπληρώτρια προϊστάμενη οικονομικής διαχείρισης)

 

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου