Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η -Σύγκληση Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» – Κ.Α.Δ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  26333

Πληροφορίες: Δημήτριος Αλεξόπουλος

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

 

 

 

 

            Πάτρα   23 -10-2023

            Αριθμ. Πρωτ. 27

 

Προς:  Μέλη Διαχειριστικής

Επιτροπής Κληροδοτήματος

             «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    

σύγκλησης της  Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ.  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη 4η τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής  Επιτροπής του Κληροδοτήματος   «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», που θα διεξαχθεί δια ζώσης και με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, Ακτή Δυμαίων 50,  την 27η του μηνός  Οκτωβρίου 2023, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  12:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 Κληροδοτήματος «ΑφΩΝ ΚΟΛΛΑ».

Θέμα 2ο : Προμήθεια βιβλίων για το τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Θέμα 3ο :  Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 Κληροδοτήματος «ΑφΩΝ ΚΟΛΛΑ».

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής, η προϊσταμένη του τμήματος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και ο  διοικητικός υπάλληλος διαχειριστής-υπόλογος του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»).

 

Η Πρόεδρος

Διαχειριστικής Επιτροπής

Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

 

Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη  Θεοδωρακοπούλου