Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η: Σύγκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ» – (Κ.Α.Δ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  26333

Πληροφορίες: Δημήτριος Αλεξόπουλος

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

 

 

 

 

            Πάτρα   27 -12-2023

            Αριθμ. Πρωτ. 45

 

Προς:  Μέλη Διαχειριστικής

Επιτροπής Κληροδοτήματος

             «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    

σύγκλησης της  Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ.  Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στην 6η έκτακτη συνεδρίαση της Διαχειριστικής  Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, την  28η του μηνός  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη  και ώρα  10:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο  παρακάτω  θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση προσφορών και εξόφληση τιμολογίων 2023.

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής και ο  διοικητικός υπάλληλος

διαχειριστής-υπόλογος του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

 

Το έκτακτο της συνεδρίασης προκύπτει  από τη  διαδικασία κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ σύμφωνα με το Ν. 5056/2023 και την ανάγκη διευθέτησης των τελευταίων εκκρεμοτήτων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης- Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων.

 

Η Πρόεδρος

Διαχειριστικής Επιτροπής

Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

 

Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη  Θεοδωρακοπούλου