Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η: Σύγκληση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»-(Κ.Α.Δ. Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων)

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ  ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ

Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 50  26333

Πληροφορίες: Δημήτριος Αλεξόπουλος

Τηλ: 2610 390930

Email: [email protected]

 

 

 

 

            Πάτρα   1 -12-2023

            Αριθμ. Πρωτ. 42

 

Προς:  Μέλη Διαχειριστικής

Επιτροπής Κληροδοτήματος

             «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

(Κ.Α.Δ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ)

 

Καλείσθε να προσέλθετε στη 5η τακτική συνεδρίαση της Διαχειριστικής  Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ», που θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης-Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, Ακτή Δυμαίων 50,  την  6η του μηνός  Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  12:45, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση εξόφλησης τιμολογίων 2023.

Θέμα 2ο : Έγκριση αποζημίωσης Τριμελούς Εποπτεύουσας Επιτροπής του Κληροδοτήματος «ΑφΩΝ ΚΟΛΛΑ» για το έτος 2023.

(Εισηγητές: Η Πρόεδρος Διαχειριστικής Επιτροπής και ο  διοικητικός υπάλληλος

διαχειριστής-υπόλογος του Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ».

 

Η Πρόεδρος

Διαχειριστικής Επιτροπής

Κληροδοτήματος «ΑΦΩΝ ΚΟΛΛΑ»

 

Κατερίνα  Γεροπαναγιώτη  Θεοδωρακοπούλου