Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Aριθμός 26 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων

Το ΝΠΔΔ Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, συνεδριάζει (δια ζώσης), σε ειδική συνεδρίαση  την 16η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12.00 μ.μ., στο κτίριο Λαδόπουλου με  θέματα  ημερήσιας διάταξης:

      

                                  

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΟΣ :

 

 

1) Τροποποίηση του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023, ο οποίος έχει ψηφιστεί με την υπ’αριθμ. 82/2022 απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν της γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας  αναπληρώτρια προϊσταμένη οικονομικής διαχείρισης & ανθρώπινου δυναμικού)

 

 

 

 

                                                                                                                                                           

                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

                                                     ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ                                                                           

                                                                                     ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

 

 

                                                            Κατερίνα Γεροπαναγιώτη – Θεοδωρακοπούλου