1821 Δήμος Πατρέων υπαίθριες εκθέσεις με έργα Θεόφιλου Χατζημιχαήλ