Χρήσιμες πληροφορίες

Διάθεση εισιτηρίων:

Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Απόλλων-Πλατεία Γεωργίου 17 (τηλ.2610273613)
Ώρες ταμείου: Τρίτη – Κυριακή 10:00 – 13:00 & 18:00 – 20:00

Ηλεκτρονική κράτηση στο: www.ticketservices.gr

Δημοτική Βιβλιοθήκη – Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων / Επικοινωνία