Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Οργανισμός διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο:

Πρόεδρος
Γεροπαναγιώτη-Θεοδωρακοπούλου Αικατερίνη

Αντιπρόεδρος
Καραθανασοπούλου Λυδία

Μέλη
Βάης Πέτρος
Σκαρλάτου Ειρήνη
Κλωνιζάκη Χριστίνα
Αναγνώστου Λαμπρινή
Ζαρνάβαλου Σταυρούλα
Μάζης Ανδρέας
Μαντά Κοραλία
Φουρφουρή Μαρία
Τσονάκα Αγγελική
Aθανασοπούλου Ευανθία
Γιάχου Γεωργία
Πατούχας Χρήστος

Εκπρόσωπος των εργαζομένων – Νικολακόπουλος Ανδρέας