Δημοτική Βιβλιοθήκη

Λειτουργία

Συμπεριλαμβάνει την λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και τη λειτουργία της Πινακοθήκης

Λειτουργία της  Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

  • Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και παροχή στο κοινό για μελέτη σε ίδια οικήματα (κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη και παραρτήματα) των βιβλίων της παλαιάς βιβλιοθήκης, των βιβλίων που ανήκουν σε βιβλιοθήκες που δωρήθηκαν στο δήμο, των αγοραζόμενων ή δωριζόμενων βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, αρχειακών συλλογών και λοιπών γραπτών μνημείων, των αγοραζόμενων ή δωριζόμενων έργων τέχνης (πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών, χαρακτικών, γκραβουρών, φωτογράφων, εικόνων, χαρτών κ.λπ.).

  • Η λειτουργία τμημάτων δανειστικών των βιβλίων (ιδίως λογοτεχνίας) και τμημάτων πινακοθήκης−ιστορικού αρχείου−μουσείου, οι εκδόσεις των βιβλίων και περιοδικών (ιδίως Πατραϊκού και Αχαϊκού ενδιαφέροντος), η διοργάνωση διαλέξεων (ιδίως επιμορφωτικών, λογοτεχνικών, ιστορικών) και εκθέσεων (ιδίως των συλλογών της δημοτικής βιβλιοθήκης Πατρών .

Λειτουργία της Πινακοθήκης

  • Ανάπτυξη της εικαστικής παιδείας και της αισθητικής αγωγής, μέσω των εκθέσεων, των παράλληλων εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εκπονούνται και πραγματοποιούνται από το θεσμό με την οργάνωση θεματικών και αναδρομικών εκθέσεων Ζωγραφικής, Χαρακτικής, Γλυπτικής, Φωτογραφίας και όλων των σύγχρονων μορφών εικαστικής έκφρασης

  • Προβολή πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό, πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο με τη δημιουργία και λειτουργία μουσείων, πινακοθηκών