Loading...

Αρχές & Άξονες

Ο πολιτισμός υπήρξε ανέκαθεν το στοιχείο που έκανε τους Έλληνες ξεχωριστούς, διακριτούς, ακόμα και σε καιρό δοκιμασιών, ακόμα και σε καιρό κρίσεων. Σαν ύψιστο αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, έχει την μοναδική ιδιότητα να εκφράζει σκέψεις και συναισθήματα ατομικά, μετατρέποντάς τα σε κοινό κτήμα. Σε κοινό αίσθημα.

Η δύναμη του πολιτισμού είναι τέτοια που μπορεί να λειτουργήσει ενωτικά, να ομογενοποιήσει περιοχές, να δημιουργήσει ταυτότητα και συνείδηση. Είναι, ίσως το πολυτιμότερο εργαλείο για να δημιουργήσουμε το νέο και διευρυμένο Δήμο Πατρέων, με κοινή ταυτότητα και τα γνωρίσματα κάθε περιοχής.

Οι 10 Άξονες της Πολιτικής μας

 Οι άξονες της πολιτικής για τον πολιτισμό, διαπερνούν ολόκληρο τον προγραμματισμό μας και τον σχεδιασμό δράσεων των δημοτικών φορέων πολιτισμού και τεχνών, αποτελώντας το πολιτιστικό μας «δόγμα».

Για πρώτη φορά υπάρχει βασική κατεύθυνση και προδιαγραφές, κάτω από τις οποίες γίνεται η επιλογή, η αναζήτηση και οι συνεργασίες του πολιτιστικού τομέα. Ταυτόχρονα σχεδιάζονται και προτείνονται μια σειρά από δράσει σε τομείς που έχουν είτε παραμεληθεί, είτε έχουν ατονήσει. Προϋπόθεση, για κάθε σχεδιαζόμενη δράση, θεσμό ή εκδήλωση, είναι η σαφής καταγραφή των στόχων, αλλά και των δυνατοτήτων συμμετοχής και άποψης των φορέων και των πολιτών σε αυτή.

Πριν από την έγκριση και την υλοποίηση, υπάρχει σαφής καταγραφή του κόστους, ή τυχόν άλλων εξόδων, ενώ ακολουθεί απολογισμός αμέσως μετά.

  1. Ο πολιτισμός πρέπει να διαπερνά την καθημερινότητα μας οριζόντια και κάθετα. Δεν πρέπει να περιορίζεται σε κάποια πολιτιστικά γεγονότα, που συμβαίνουν κάποιες στιγμές το χρόνο.
  2. Βασική μας υποχρέωση και πρόθυμο καθήκον, είναι η διάδοση και ενθάρρυνση κάθε μορφής τέχνης, πολιτισμού και θεαμάτων, τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν ενεργά όλοι, χωρίς αποκλεισμούς και προϋποθέσεις. Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε την συμμετοχή κάθε γειτονιάς, κάθε περιοχής, κάθε ομάδας, ηλικίας, φύλλου και καταγωγής.
  3. Οι θεσμού και οι δράσει του Δήμου αναζωογονούνται, οργανώνονται, αναπτύσσονται, τροχοδρομώντας και πάλι, στον αρχικό τους σκοπό: Υπέρ της Πόλης και του Πολίτη.
  4. Ο πολιτισμός χαρακτηρίζει κάθε ενέργεια, κάθε δράση κάθε πολιτική μας. Η κοινωνία και οι πολίτες διοργανώνουν καθημερινά δεκάδες μικρά ή μεγαλύτερα γεγονότα, που είτε δεν υποστηρίζονται είτε δεν προβάλλονται όπως τους αξίζει.
  5. Aναλαμβάνουμε την ένθερμη υποστήριξη των πρωτοβουλιών συλλόγων, φορέων, πολιτών, με τεχνογνωσία, τεχνικά μέσα και υποδομές, αλλά και την προβολή τους.
  6. Δημιουργούμε συνέργειες υποστήριξης των δράσεων των πολιτών με δημοτικούς ή ιδιωτικούς φορείς πολιτισμού, αλλά και καταξιωμένους καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.
  7. Πολλές φορές, στην προσπάθεια για ανώτερες και σύνθετες μορφές πολιτισμού και πολιτιστικών δράσεων, απομακρυνόμαστε από την ουσία και του τελικούς αποδέκτες και επιλέγουμε, ή προτείνουμε δράσεις σημαντικές, που αφορούν όμως λίγους μυημένους. Ενώ είναι σημαντικό να επενδύουμε και να υποστηρίζουμε κάθε νέα πρόταση και πρωτοποριακή προσέγγιση, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι δικαίωμα στην τέχνη και τον πολιτισμό έχουν όλοι οι πολίτες.
  8. Η ευκολία των υποδομών και οι καθιερωμένοι χώροι πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων, οδηγούν συχνά στον περιορισμό των δράσεων σε έναν μικρό αριθμό χώρων και τοποθεσιών συνήθως στο κέντρο. Ανατρέπουμε αυτή τη λογική και θέτουμε σαν βασική προτεραιότητα την ανάδειξη και αξιοποίηση κάθε μικρού ή μεγαλύτερου πολιτιστικού χώρου και σημείου πολιτισμού.
  9. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και την υποδομή, αξιοποιώντας υπάρχοντα εξοπλισμό και υλικά, για να γίνουν εστίες πολιτισμού σε κάθε γωνιά της πόλης, ιδίως στις νέες δημοτικές ενότητες και εντασσόμενους δήμους. Αξιοποιούμε σημαντικούς ιδιωτικούς χώρους, με όρους διαφάνειας και κοινωνικού συμφέροντος.
  10. Πολιτισμός δε γίνεται χωρίς το μεράκι, τη φαντασία και την δημιουργικότητα όλων: στελεχών, συνεργατών, υπαλλήλων, φορέων, πολιτών. Τα μέλη του ΔΣ έχουν ημερομηνία λήξης, ο πολιτισμός της πόλης, όχι.

 

Φορείς Πολιτισμού

Η πόλη έχει να επιδείξει ένα πλούσιο πολιτιστικό δυναμικό, με σημαντικούς και καταξιωμένους φορείς, καλλιτέχνες και στελέχη, που έχουν να παρουσιάσουν ένα σημαντικό έργο και εμπειρία. Σε αυτούς έρχονται να προστεθούν οι φορείς και τα στελέχη των νέων περιοχών, για να εμπλουτίσουν και να ενδυναμώσουν το δυναμικό.

Σχεδιάζουμε από την αρχή το πολιτιστικό χάρτη της περιοχής μας, ανασυγκροτώντας τους φορείς και τα όργανα, επανασχεδιάζοντας τους θεσμούς και λαμβάνοντας υπ’ όψη τις νέες χωροταξικές και κοινωνικές συνθήκες και απαιτήσεις. Η οικονομική συγκυρία, οι περιορισμοί αλλά και η διαχρονική κρατική ανακολουθία, δεν επιτρέπουν περιθώρια για λάθη και σπατάλες ούτε ενός ευρώ.

Για το σκοπό αυτό δημιουργούμε συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, είτε οργανώνοντας κοινές δράσεις και περιφερειακά δίκτυα συνεργασίας, είτε αξιοποιώντας καλύτερα στελέχη, υποδομές και εξοπλισμό. Ταυτόχρονα αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο πόρο, πρόγραμμα και χρηματοοικονομική δυνατότητα, αλλά και δημιουργούμε ένα κεντρικό όργανο προβολής και χρηματοοικονομικής στήριξης δράσεων και θεσμών.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε για πρώτη φορά έναν μηχανισμό αποτελεσματικής διεκδίκησης πόρων τόσο από κρατικούς φορείς και οργανισμούς, όσο και από ιδιωτικούς φορείς μέσω προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Οι 5 δεσμεύσεις μας

Πολιτισμός για εμάς σημαίνει συμμετοχή και διαφάνεια. Πολιτισμός δεν είναι μόνο τα σημαντικά και λαμπερά γεγονότα. Είναι και η ευαίσθητη και δημιουργική πρωτοβουλία κάθε πολίτη. Δεν θα προσαρμόσουμε τους πολίτες στα όργανα. Θα αναδιατάξουμε τα όργανα και τις υποδομές για τους πολίτες.

Βασική προϋπόθεση είναι η ποιότητα και ο σεβασμός στο θεατή και όχι η πολυπλοκότητα και η επίδειξη καλλιτεχνικής πρωτοπορίας και εκλεκτικισμού, για λίγους. Σε μια εποχή που κυριαρχεί η εσωστρέφεια και η συρρίκνωση, απαντάμε με αυτοπεποίθηση, τεχνογνωσία και αποφασιστικότητα.

Πολιτισμός για όλους. Παντού.

 
 
© Copyright 2013 - 2021 Δημοτική Βιβλιοθήκη - Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων